Beteckningen 3pl kan verka främmande, men sanningen är att tredjepartslogistik företag är en vanlig tjänst nu för tiden. Det går under flera olika benämningar. Det är ett uttryck som kommit från third party logistics på engelska och förkortas ofta 3pl. Ett mer vardagligt sätt att uttrycka det på är lagerhållning åt andra företag alternativt logistik för andra företag. Detta är en tjänst som kan vara viktig för alla typer av verksamheter som har behov av att packa, lagra, och plocka olika produkter på ett sätt som både är effektivt, snabbt och prisvärt.

Det gemensamma för dessa begrepp är att det handlar om ett företag som utför diverse logistiktjänster åt andra företag. De väljer då att inte använda sig av egna lager, i egna byggnader. De har då heller inte någon egen personal. Detta gör att de kan undvika alla typer av administrativa belastningar som detta normalt sett skulle utgöra.

Tredjepartslogistik är en kostnadseffektiv lösning

Fler och fler företag använder sig av e handel och kan då välja att lägga ut sina logistiktjänster till ett 3pl företag. Det kan handla om samtliga sådana eller om delar av verksamheten. Exempelvis kan det handla om att ett företag växer fort. Då kan det vara enklare och effektivare ur kostnadssynpunkt att istället samarbeta med ett företag som utför dessa tjänster. Detta gör att man kan växa i sin egen takt, vilket naturligtvis är en väldigt stor fördel.

Tredjepartslogistik är alltså en allt mer förekommande lösning för företag som behöver en ökad flexibilitet för att optimera sin verksamhet. Det är allt vanligare att folk shoppar online och e-handeln växer stadigt. Detta ställer krav på nya lösningar som är anpassade för den här tidens problem och logistikbehov.

För att få ett effektivt arbete kring tredjepartslogistik ska man se till att investera i det här för företagets bästa. Tredjepartslogistik brukar förkortas som 3PL, och det innebär då att man i en tredje part, från enbart säljare samt kund, ser till att överta en del eller alla funktioner som är logistiska. Det som innebär med detta är att ett företag kan exempelvis låta ett helt annat företag att sköta leveranserna av de varor som ska skickas runt till kunderna. Man brukar i det här läget tala om något som kallas för outsourcing av den verksamheten som man bedriver. De mest vanliga tjänsterna som man kan få hjälp med här är att förutom att få hjälp med transporterna, kan man även få hjälp med lagerhanteringen inom ens egna verksamhet.

Välj tredjepartslogistiken omedelbart.

När det kommer till tredjepartslogistiken så innebär det att man arbetar med logistik samt lager. Nyckelkompetensen när det kommer till tredjepartslogistiken är att man ska se till att hantera artikelintensiva samt komplexa flöden. Det är bra att välja just tredjepartslogistik, av den anledningen att det erbjuds till företaget en enorm kapacitet, stabilitet samt erfarenhet som man kan arbeta med längre fram i tiden.

Det var inte förrän mitten av 1990-talet som användandet av tredjepartslogistiken började användas för fullt, och idag har det blivit en allt mer viktig komponent inom bland annat logistikområdet. Ett tecken som har visats sig av branschens framfart, är att det har växt upp en rad olika specialister inom tredjepartslogistiken samt de funktioner för stöd som innebär i den här branschen som idag har blivit väldigt populärt.